Гостиница Лисичанск

Детальную информацию о номерах,
дополнительных услугах, условиях
бронирования и оптимальном маршруте
к гостинице можно узнать по номеру:

+38 (066) 822 88 28

Аналітичний звіт за результатами анкетування представників громадських організацій міста Сєвєродонецька

В анкетуванні громадських організацій міста щодо вибору методик висвітлення їх діяльності на період 2009-2011 рр., визначення на їх погляд тем, актуальних як для них, так і для жителів міста, які потребують висвітлення в ЗМІ взяли участь 29 представників громадських організацій.

Анкетування проводилося за такими напрямками:
1.Робота з державними структурами.
2. Робота з іншими неурядовими організаціями (далі – НУО).
3. Робота з громадськістю та засобами масової інформації.
4. Інформаційна обізнаність НУО щодо існуючого законодавства.
5. Пропозиції представників НУО щодо планування діяльності ЗМІ на наступний рік.

Щодо роботи з державними структурами. 28 з 29 представників громадських організацій підтвердили свою співпрацю з державники органами. Чотири громадські організації співпрацюють з державними органами щоденно, три – щотижнево, 6 – щомісячно, 2 – щоквартально, 4- щорічно та 12 організацій співпрацюють з органами влади нерегулярно (мал.1).

На питання, що на Ваш погляд заважає співпраці влади з неурядовими організаціями, більшість респондентів визначили недостатній професіоналізм НУО (21%) та недостатню інформованість владних структур про діяльність НУО (22%). 19% відзначили небажання співпрацювати з боку НУО, 13% визначили нерозуміння корисності від такої співпраці з боку владних структур, 6% - нерозуміння корисності від такої співпраці з боку НУО (мал.4).

Щодо співпраці з іншими громадськими організаціями. Серед опитуваних представників громадських організацій 34% досить обізнані з діяльністю інших організацій, які займаються такими ж або подібними питаннями на міжнародному, національному, регіональному або місцевому рівнях, 53% - частково обізнані з діяльність подібних організацій, 10% - зовсім не обізнані і лише 3% заважилися відповісти (мал.5). 76% громадських організацій активно співпрацюють з іншими НУО (мал. 6). 57% респондентів вважають, що НУО співпрацюють недостатньо

Щодо рівня обізнаності громадських організацій про діяльність відповідної НУО, 12 респондентів відповіли, що громадськість знає про існування НУО, 14 респондентів вважає, що громадськість знає про діяльність НУО, 6 організацій громадськість підтримує власною діяльністю. Лише три респонденти вважають, що громадськість не знає про існування їхньої організації.

Щодо співпраці зі ЗМІ, 12 представників громадських організацій регулярно співпрацюють зі ЗМІ, 12 представників ГО співпрацюють зі ЗМІ епізодично, 2 організації ніколи зі ЗМІ не співпрацювали. 4 представника НУО завважились відповісти на питання.

Щодо контактів з журналістами ЗМІ, більшість представників організацій (35%) контактує з журналістами газети «Сєвєродонецькі вісті». Добре налагоджені зв`язки з ТРК «СТВ» (15% респондентів) та Інтернет-сайтом НОМЕLAN (15% респондентів). 5% респондентів співпрацює з газетою «Сєвєродонецький хімік», 12% - з Офіційним сайтом Сєвєродонецької міськради.

Питання розміщено за рейтингом (кількість балів).
Більшість представників НУО, що взяли участь в опитуванні, підтвердили активну роботу з людьми, на яких спрямована діяльність організації.

За даними анкетування визначено, що співпраця з державними органами, особливо органами місцевого самоврядування необхідна для роботи громадських організацій. Для активної співпраці необхідно підвищувати професіональний рівень членів громадських організацій щодо роботи в організації, співпраці з державними органами влади та органами місцевого самоврядування, інформаційної обізнаності з питань законодавства.

Спіпраця громадських організацій допомагає представникам НУО у вирішенні багатьох питань. Необхідно підвищувати інформаційну обізнаність НУО щодо роботи інших громадських організацій як відповідного профілю так і інших. Для цього необхідно скаласти базу даних НУО, в якій буде інформація про напрями роботи організацій, плани роботи на рік, річні звіти.

Фасад
Фасад здания
Номер
Номер гостиницы
Вход
Главный вход
Кафе-бильярд
Кафе-бильярд

© 2011 Гостиница "Лисичанск"