Гостиница Лисичанск

Детальную информацию о номерах,
дополнительных услугах, условиях
бронирования и оптимальном маршруте
к гостинице можно узнать по номеру:

+38 (066) 822 88 28

Какое отношение содержание паспортистов имеет к услугам по содержанию домов и придомовых территорий?

Коммунальные услуги. За что мы платим.
Какое отношение содержание паспортистов имеет к услугам по содержанию домов и придомовых территорий?

В решении исполнительного комитета № 1831 от 23 сентября 2008 "Об утверждении тарифа на
услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, структуры, перечня и периодичности их предоставления, перечень и периодичности работ по уборке
внутридомовой и придомовой территории (кроме ОСМД)" предусмотрена оплата следующих составляющих (за 1 м² загальної площі в коп. з ПДВ на місяць):

10. Послуги аварійної служби 11,0
11. Інші прямі витрати: 7.1
інформаційно-розрахункові послуги 5,00
утримання паспортистів 1,56
відрахування на соціальні заходи 0.54

Оплата за эти услуги составляет до 14% от общей оплаты за услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

В соответствии с нормативно-правовыми актами эти услуги не относятся к услугам по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

В ответ на заявление с просьбой об устранении нарушения действующего законодательства первый заместитель городского головы С. М. Дядык вместо решения вопроса о прекращении нарушения действующего законодательства прислал обычную бюрократическую отписку, указав, что предложения по исключению указанных услуг из переня услуг по содержанию домов и придомовых территорий являются необоснованными.

«На Ваше звернення від 22.03.12 р. повідомляємо, що рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.09.2008р №1831 «Про затвердження тарифу на утримання житлових будинків, споруд та прибудинкових територій, структури тарифу, переліку і періодічності надання послуг по прибиранню внутришньобудинкової та прибудинкової
території (крім ОСББ)» приймалось на підставі чинних на момент його прийняття нормативно-правових актів і відповідало їх змісту, отже воно є законним і таким, яке прийнято в межах, в порядку, і в спосіб,що був передбачений на момент його прийняття законодавством України.

Постанова КМУ від 20.05.2009 р. №529 «Про затвердження Порядку формування тарифів
на послугу з утримання житлових будинків споруд та прибудинкових територій і Типового договору на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» прийнята після затвердження тарифів і не містить обов’язку органів місцевого самоврядування привести у відповідність до її положень свої нормативно-правові акти (в тому числі і рішення), які були прийняті до початку дії зазначеної постанови.

Таким чином, Ваша пропозиція щодо внесення змін до вищезазначеного рішення виконавчого комітету є безпідставною.

Перший заступник міського голови С. М. Дядик»

Ответ является одной из бюрократических уловок: увести рассмотрение вопроса в сторону.

Упростим задачу. Не будем выяснять: правильно ли было решение в 2008 г.. В настоящее время эти услуги не предусмотрены нормативно-правовыми актами. Значит: незаконные. Значит: необходимо исключить.

И не требуется ждать каких-то указаний, чтобы исключить эти услуги из перечня. Надо выполнять требования законов. И исключать эти усуги из перечня услуг по содержанию домов и придомовых территорий.
И делать это должна нынешяя городская власть.

Да, решение исполкома принималось на основании действующих на тот момент нормативно-правовых актов. Однако в перечне услуг в действующих на момент принятия решения исполкома отсутствуют указанные услуги, которые не имеют никакого отношения к прямым затратам на расходы по содержанию домов и придомовых территорий.

В частности, действовавший во время принятия решения исполкома (и сейчас действует) документ «Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства. Н10.08.2004 N 150 Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», в перечне услуг не содержит указанных услуг.

В Постанові КМУ від 20 травня 2009 р. № 529, на которое делает ссылку С. М. Дядык, был
приведен полный перечень услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых
территорий. Все указанные выше услуги в постановлении отсутствовали.

В этом документе было сказано «У разі коли перелік послуг зменшується, виконавець перераховує тарифи і подає новий розрахунок тарифів відповідному органові місцевого самоврядування, що приймає рішення про його затвердження (погодження)».

В самом последнем нормативно-правовом акте «Постанова КМУ від 1 червня 2011 р. N 869
Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» в перечне услуг по содержанию домов и придомовых территорий также отсутствуют указанные услуги.

Законом України «Про житлово-комунальні послуги від 24 червня 2004 р., № 1875-15» прямо
запрещено введение дополнительных видов оплаты услуг Стаття 26.
2. ... Договір не може містити умов, що
вводять додаткові види оплати послуг, не
передбачені типовими договорами на
надання житлово-комунальних ослуг,
затвердженими Кабінетом Міністрів
України.

Чтобы было понятно, попробуем ответить на вопрос: какое отношение к прямым затратам
на содержание домов и придомовых территорий имеет статья «содержание паспортистов», за которую жители города платят в составе тарифа на услуги по содержанию домов и придомовой территории?

Таким образом, нарушены указанные нормативно-правовые акты, а также Закон України «Про захист прав споживачів».
Стаття 21.... права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:
7) ціну продукції визначено неналежним чином;

То есть, указаные услуги в нормативно-правовых актах отсутствовали и ранее, и в настоящее время тоже отсутствуют, и должны быть исключены при определении тарифов на услуги по
содержаниюдомов и придомовых территорий.
За счет чего оплачивать эти услуги ? Это уже следующий вопрос.

Виктор Павлов
Контактный тел. 050-422-42-14

Фасад
Фасад здания
Номер
Номер гостиницы
Вход
Главный вход
Кафе-бильярд
Кафе-бильярд

© 2011 Гостиница "Лисичанск"
Карта сайта