Гостиница Лисичанск

Детальную информацию о номерах,
дополнительных услугах, условиях
бронирования и оптимальном маршруте
к гостинице можно узнать по номеру:

+38 (066) 822 88 28

Соціально-економічне становище Луганська за січень–вересень 2012 року

Повідомлення Головного управління статистики в Луганській області

Промисловість

За січень–cерпень 2012р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 13147,2 млн.грн. У структурі реалізації найбільша питома вага (55,4%) припадала на підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

Продукція переробної промисловості складала 44,0% обсягів всієї реалізованої продукції, з якої найбільша частка припадала на продукцію підприємств машинобудування (21,0%), металургійного виробництва та вироб-ництва готових металевих виробів (10,7%), виробництва харчових продуктів, напоїв (7,7%).

На долю підприємств добувної промисловості приходилось 0,6% від загального обсягу реалізованої продукції міста.

Частка реалізованої промислової продукції підприємств м.Луганська в загальному обсязі реалізованої промислової продукції області складає 23,3%. За розміром цього показника м.Луганськ серед інших регіонів нашої області займає 2 місце після м.Алчевська.

Будівельна діяльність

У січні–червні 2012р. введено в експлуатацію 26,4 тис.м2 загальної площі житла, що у 11,6 раза більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Увесь обсяг введеного в експлуатацію житла побудовано індивідуальними забудовниками, що у 18,2 раза більше проти січня–червня 2011р.

За рахунок коштів державного бюджету введення в експлуатацію житла не відбувалося.

У січні–червні 2012р. завершено будівництво та введено в експлуатацію торгові центри, універмаги, магазини на 2122 м2 торгової площі; кафе, ресторани на 80 посадочних місць.

Транспорт

Підприємствами автомобільного транспорту м.Луганська за січень–вересень 2012р. доставлено замовникам 0,5 млн.т вантажів, що на 21,2% більше, ніж за січень–вересень 2011р. Вантажооборот становив 353,3 млн.ткм і у порівнянні з січнем–вереснем 2011р. зменшився на 5,7%. Питома вага м.Луганська в загальному обсязі вантажних перевезень області склала 2,1%, у вантажообороті – 11,3%.

За січень–вересень 2012р. послугами пасажирського транспорту скористалися 37,1 млн. пасажирів, пасажирооборот склав 447,6 млн.пас.км. Порівняно з січнем–вереснем 2011р. обсяг відправлених пасажирів збільшився на 10,0%, пасажирооборот – на 4,2%.

Обсяг відправлених пасажирів автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2012р. склав 15,8 млн., пасажирооборот – 317,8 млн.пас.км. Проти січня–вересня 2011р. обсяг відправлених пасажирів зменшився на 5,8%, пасажирооборот – на 2,7%.

За січень–вересень 2012р. фізичними особами-підприємцями перевезено 0,5 млн. пасажирів (0,5% від загального обсягу відправлених пасажирів автомобільним транспортом області), виконано пасажирооборот в обсязі 14,2 млн.пас.км (1,1%). Питома вага м.Луганська в обсязі пасажирських перевезень, які виконують фізичні особи області, склала 1,5%, у пасажиро- обороті – 3,9%. Обсяг перевезених пасажирів порівняно з січнем–вереснем 2011р. зменшився на 25,7%, а пасажирооборот – на 2,7%.

Фінанси

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім сільськогосподарських підприємств) за січень–червень 2012р. склав 268,5 млн.грн. прибутку проти 76,6 млн.грн. збитку за аналогічний період 2011р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 64,1%, отримано 643,2 млн.грн. прибутку, що на 49,0% більше, ніж за січень–червень 2011р.

Протягом січня–червня 2012р. збитково працювало 35,9% підприємств, що на 5,3 відсоткового пункту менше, ніж у січні–червні 2011р. Цими підприємствами отримано 374,7 млн.грн. збитків, що на 26,3% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Найбільша кількість збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: будівництво (50,0% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), діяльність транспорту та зв’язку (41,7%), промисловість (37,7%).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів за січень–серпень 2012р. становив 409,5 млн.дол. США і збільшився порівняно з січнем–серпнем попереднього року на 19,9%, імпорту – 249,2 млн.дол. і збільшився на 35,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 160,3 млн.дол. (у січні–серпні 2011р. – 157,5 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства м.Луганська здійснювали з партнерами із 83 країн світу.

До країн СНД було експортовано 78,1% усіх товарів, до країн ЄС – 12,8% (у січні–серпні 2011р. – відповідно 71,4% та 19,5%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 65,9%, Білорусі – 6,3%, Великої Британії – 3,7%, Казахстану та Німеччини – по 2,5%, США – 2,0%.

У січні–серпні 2012р. експортні поставки серед торгових партнерів-країн СНД значно збільшилися до Білорусі, Російської Федерації, Молдови та Казахстану, а зменшились – до Узбекистану, Азербайджану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану. Серед країн ЄС збільшились експортні поставки до Іспанії, Великої Британії, Чехії, Нідерландів, Латвії, Литви, Польщі, а серед інших країн – до Лівану, Екваторіальної Гвінеї, Південної Африки, Індії, Єгипту, Алжиру, Канади, Ізраїлю та Японії.

З країн СНД імпортовано 60,3% усіх товарів, з країн ЄС - 15,8% (у січні–серпні 2011р. – 62,9% та 19,2% відповідно). Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 58,0%, Китаю – 16,2%, Німеччини – 5,3%, Франції – 2,2%, Туреччини – 1,9%, Литви та США – по 1,5%.

Імпортні поставки порівняно з січнем–серпнем попереднього року зросли з Ізраїлю, Мексики, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Туреччини, Тайваню, Провінції Китаю, Австрії, Болгарії, Єгипту, Канади, США, Румунії, Естонії, Китаю, Латвії, Індонезії, Німеччини, Казахстану, Таїланду, Російської Федерації, Японії та Білорусії, а зменшилися – з Греції, Молдови, Данії, Узбекистану, Південної Африки, Бразілії, Іспанії, Нідерландів, Індії, Великої Британії, Кореї, Портуґалії, Словаччини та Угорщини.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі м.Луганська складають залізничні локомотиви, електричні машини, реактори ядерні, котли, машини, вироби з чорних металів; одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні; алюміній і вироби з нього, трикотажні полотна, пластмаси, полімерні матеріали, палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, чорні метали.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за січень–червень 2012р. становив 31,6 млн.дол. США і збільшився порівняно з січнем–червнем 2011р. на 42,1%, імпорту – 9,9 млн.дол. і збільшився в 1,6 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 21,7 млн.дол. (у січні–червні 2011р. – 16,0 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами здійснювалися з партнерами із 99 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту становили транспортні послуги (56,3%), послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам (33,9%), послуги у сфері освіти (8,9%); імпорту – транспортні послуги (48,4%), послуги готелів та ресторанів (15,8%), послуги в обробній промисловості (15,8%), послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам (13,0%) та послуги, пов’язані з державним управлінням (6,6%).

Обсяг послуг, наданих країнам СНД, становив 12,7 млн.дол. (40,3% від загального обсягу експорту послуг). Порівняно з січнем–червнем 2011р. він збільшився на 47,0% за рахунок збільшення обсягів експорту послуг до Російської Федерації.

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, становив 18,9 млн.дол. (59,7% від загального обсягу експорту послуг). Порівняно з січнем–червнем 2011р. він збільшився на 39,0% за рахунок послуг до США, Польщі, Словаччини та Грузії.

Послуги з країн СНД становили 5,3 млн.дол. (53,7% від загального обсягу імпорту послуг). Порівняно з січнем–червнем 2011р. вони збільшились в 2,5 раза, у тому числі з Російської Федерації – в 2,5 раза.

Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, становив 4,6 млн.дол. (46,3% від загального обсягу імпорту послуг). Порівняно з січнем–червнем 2011р. він збільшився на 9,3%, у тому числі з Великої Британії, Китаю, Канади, Швейцарії та Монголії.

Іноземними інвесторами із 34 країн світу на 1 липня 2012р. вкладено в економіку міста 140,7 млн.дол. США прямих інвестицій.

Основними країнами-інвесторами є Російська Федерація (41,8% загального обсягу прямих інвестицій), Велика Британія (21,7%), Кіпр (17,3%) та Угорщина (9,6%).

Більша частина (48,9%) внесеного з початку інвестування іноземного капіталу зосереджена в машинобудуванні (виробництві машин, електричного, електронного, оптичного устатковання та транспортних засобів) та торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (22,2%). Значні обсяги інвестицій вкладено нерезидентами в діяльність транспорту та зв’язку (8,7%), в добувну промисловість, операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (по 6,0%).

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі м.Луганська за I півріччя 2012р. становив 5446,9 млн.грн. (58,8% від оптового товарообороту області), що на 6,0% більше обсягу за I півріччя 2011р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за І півріччя 2012р. становив 3373,0 млн.грн., що у порівнянних цінах на 22,3% більше, ніж за І півріччя 2011р.

Товарооборот ресторанного господарства за І півріччя 2012р. становив 72,5 млн.грн., що на 12,3% більше обсягу за І півріччя 2011р.

Доходи населення

У січні–червні 2012р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій м.Луганська (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становила 2720 грн., що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати, яка дорівнювала розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (1094 грн.). Розмір середньої заробітної плати був нижчим (на 8,3%), ніж в середньому по економіці області.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по м.Луганську впродовж січня–серпня 2012р. зменшилася на 23,3% (на 4,0 млн.грн.) і на 1 вересня становила 13,0 млн.грн., або 17,4% від загальної суми заборгованості по області.

Борг економічно активних підприємств у січні–серпні 2012р. збільшився на 43,6% (на 1,5 млн.грн.) і на початок вересня становив 4,8 млн.грн., або 37,1% загальної суми заборгованості по місту.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 вересня 2012р. становила 1,3 тис. осіб, або 0,9% від загальної кількості штатних працівників.

У січні–серпні 2012р. по Луганській міськраді субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії призначено 7,7 тис. сімей (94,4% із числа тих, які звернулися) на загальну суму 1119,5 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у серпні 2012р. становив 83,4 грн.

Крім того, у січні–серпні 2012р. 29 сім’ям (96,7% з числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива на загальну суму 28,0 тис.грн.

У січні–серпні 2012р. населенням Луганської міськради сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 387,6 млн.грн. (103,4% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг протягом серпня 2012р. зменшилась на 1,9% і на кінець серпня становила 314,7 млн.грн., середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 6,7 місяця.

У серпні 2012р. мали борг за 3 місяці і більше: за газопостачання – 41,9% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопоста- чання – 41,2%, централізоване водопостачання та водовідведення – 39,6%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 35,6%, вивезення побутових відходів – 16,5%.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних на 1 жовтня 2012р. становила 1658 осіб, що на 25,5% (на 337 осіб) більше порівняно з 1 жовтня 2011р.

Кількість зареєстрованих безробітних по м.Луганську складає 9,8% від загальної кількості безробітних по області.

Рівень зареєстрованого безробіття по м.Луганську на 1 жовтня 2012р. становив 0,6% від кількості населення працездатного віку, що на 0,2 відсоткового пункту більше, ніж на 1 жовтня 2011р. і на 0,6 відсоткового пункту менше, ніж у цілому по області.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 жовтня 2012р. становило 1 особу на 1 вільне робоче місце (вакансію), цей показник не змінився порівняно з показником на 1 жовтня 2011р. Зазначений показник є найменшим в області.

У січні–вересні 2012р. за сприяння державної служби зайнятості було працевлаштовано 2334 осіб, що на 28,6% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Рівень працевлаштування незайнятих громадян зменшився на 10,6 відсоткового пункту і становив 39,9% (в цілому по області – 42,1%).

Фасад
Фасад здания
Номер
Номер гостиницы
Вход
Главный вход
Кафе-бильярд
Кафе-бильярд

© 2011 Гостиница "Лисичанск"
Карта сайта