Гостиница Лисичанск

Детальную информацию о номерах,
дополнительных услугах, условиях
бронирования и оптимальном маршруте
к гостинице можно узнать по номеру:

+38 (066) 822 88 28

Жилищно-коммунальные услуги. За что мы платим?

Решением исполкома от 23.09.2008 г. № 1831 "Об утверждении тарифа на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, структуры, перечня и периодичности их предоставления, перечня и периодичности по уборке внутридомовой и придомовой территории (кроме ОСМД)" установлены тарифы на техническое обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

При расчете тарифов в качестве исходных данных был взят перечень работ из документа «ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НАКАЗ 10.08.2004 N 150 Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд».

При калькуляции затрат исходили из предположения, что во всех домах г. Северодонецка присутствуют все 55 видов работ, указанных в данном приказе.

Фактически это не соответствует действительности. В каждом из этих домов отсутствуют многие из нижеуказанных приборов, оборудования, инженерных сооружений, работ.

То есть, для каждого дома рассчитанные тарифы явно завышены. По ориентировочным оценкам, в каждом доме отсутствует до 30-50% работ из указанного перечня.

Тарифы на техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения должны быть рассчитаны для каждого дома отдельно, что не выполнено.

Аналогичная ситуация по холодному водоснабжению, водоотведению, услугам аварийной службы.

Ниже привожу перечень работ, которые учтены при калькуляции затрат по техническому обслуживанию внутридомовых тепловых сетей и горячего водоснабжения.

(в соответствии с документом «ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НАКАЗ 10.08.2004 N 150 Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»).

1.1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж

1.1.12. Центральне опалення та вентиляція:

1.1.12.1. Регулювання та гідравлічне випробовування систем центрального опалення.

1.1.12.2. Регулювання та налагодження системи вентиляції.

1.1.12.3. Промивання трубопроводів та приладів центрального опалення.

1.1.12.4. Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі.

1.1.12.5. Регулювання триходових кранів.

1.1.12.6. Поновлення сальникових ущільнень.

1.1.12.7. Укріплення ізоляції трубопроводів.

1.1.12.8. Огляд та очищення конденсаційних горщиків, інжекторів, елеваторів, змішувачів, редукційних клапанів, регулювальних кранів та вентилів, засувок, грязьових відстойників, повітрозбірників, компенсаторів, вантузів.

1.1.12.9. Очищення від накипу запірної арматури.

1.1.12.10. Закріплення приладів.

1.1.12.11. Закріплення трубопроводів.

1.1.12.12. Консервація та розконсервація системи центрального опалення.

1.1.12.13. Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна.

1.1.12.14. Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях та усунення течі.

1.1.12.15. Перевірка контрольно-вимірювальних приладів.

1.1.12.16. Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції.

1.1.15. Гаряче водопостачання:

1.1.15.1. Регулювання та гідравлічне випробовування систем гарячого водопостачання.

1.1.15.2. Регулювання триходових кранів.

1.1.15.3. Поновлення сальникових ущільнень.

1.1.15.4. Ущільнення згонів.

1.1.15.5. Притирання пробкових кранів та змішувачів.

1.1.15.6. Укріплення ізоляції трубопроводів.

1.1.15.7. Огляд та очищення грязьовиків, повітрязбирачів, вантузів, компенсаторів регулювальних кранів, вентилів, засувок.

1.1.15.8. Очищення від накипу бойлерів, змійовиків, запірної арматури.

1.1.15.9. Закріплення приладів.

1.1.15.10. Закріплення трубопроводів.

1.1.15.11. Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж.

1.2. Поточний ремонт

1.2.11. Центральне опалення та вентиляція:

1.2.11.1. Усунення пошкоджень ізоляції на трубах центрального опалення (до 10%).

1.2.11.2. Ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок.

1.2.11.3. Ремонт насосів, вентиляторів, двигунів, ґрат та жалюзі вентиляцій.

1.2.11.4. Заміна невеликих ділянок трубопроводу (до 6%).

1.2.11.5. Частковий ремонт вентиляційних коробів у приміщеннях з укріпленням існуючих плит та промазуванням тріщин, укріплення вентиляційних жалюзійних ґрат.

1.2.11.6. Усунення зворотних схилів у трубопроводах та приладах центрального опалення. Там, де не вдається усунути зворотні схили або повітряні мішки, - встановлення повітряних кранів.

1.2.11.7. Улаштування додаткових підвісок, підкладок-підставок для магістрального трубопроводу на горищі.

1.2.11.8. Ремонт утеплення розширювальних баків на горищі, зливних та повітряних труб, вантузів тощо.

1.2.11.9. Виправлення та перемурування лежаків, їх просушування, усунення підсосів повітря та забезпечення тяги в димоході.

1.2.11.10. Очищення індивідуальних котлів та секцій від нагару.

1.2.11.11. Усунення окремих свищів в індивідуальних котлах опалення.

1.2.11.12. Укріплення, заміна топкових та піддувальних дверцят, прогорілих колосників та шиберів та вставлення слюди в оглядові отвори топкових дверцят в індивідуальних котлах опалення.

1.2.11.13. Ремонт та фарбування розширювальних баків, зливних та повітряних труб, вантузів.

1.2.11.14. Заміна несправних контрольно-вимірювальних приладів.

1.2.11.15. Частковий ремонт розширювального бака з усуненням течі та подальшим фарбуванням з двох боків олійною фарбою.

1.2.11.16. Підвальцювання димогарних труб у котлах та ніпелів секційних індивідуальних котлів.

1.2.11.17. Ремонт вентиляційних збірних коробів вставками.

1.2.11.18. Усунення підсосу повітря у вентиляційних шахтах на горищі; підтримання у справному стані дросель-клапанів у шахтах.

1.2.11.19. Ремонт металевих повітроводів, укріплення та зміна підвісок та засобів кріплення.

1.2.11.20. Побілення приміщень.

1.2.11.21. Дрібний ремонт обмурування котлів.

1.2.11.22. Дрібний ремонт електроосвітлення та силової проводки.

1.2.11.23. Укріплення існуючих та встановлення додаткових гачків для труб і приладів центрального опалення.

1.2.14. Гаряче водопостачання:

1.2.14.1. Дрібний ремонт насосів та двигунів.

1.2.14.2. Ремонт та заміна водозабірних кранів, змішувачів.

1.2.14.3. Ремонт окремих водонагрівальних колонок, очищення від накипу.

1.2.14.4. Ремонт ізоляції гарячих трубопроводів (до 10%).

1.2.14.5. Дрібний ремонт душів та арматури до них.

Если произвести расчет по полному перечню работ (55 наименований) и общей площади жилья в городе (более 2 млн. кв. м) в соответствии с документом «Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду», то для технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения требуется 87 чел (слесари-сантехники, электрогазосварщики, мастера).

Исходя из этой численности расчетным путем получается, что тариф равен 0.34 грн/кв. м общей площади. Эти услуги оплачиваются в составе так называемой «квартирной платы», и в отдельных домах, с учетом технического обслуживания холодного водоснабжения, водоотведения и услуг аварийной службы (еще 0.2958 грн/кв. м), составляют до 48.7% от «квартирной платы».

Таким образом, как минимум, при расчете тарифов нарушены следующие нормативно-правовые акты:

1. Закон України «Про захист прав споживачів». ...ст. 21. Порушення прав споживачів ...1. ... вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо: 7) ціну продукції визначено неналежним чином;

2. ...КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 20 травня 2009 р. № 529 Київ Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Загальна частина 2. Тарифи (нормативні витрати, пов'язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) розраховуються окремо за кожним будинком залежно від ... У разі коли перелік послуг зменшується, виконавець перераховує тарифи і подає новий розрахунок тарифів відповідному органові місцевого самоврядування, що приймає рішення про його затвердження (погодження).

13. ...Загальна вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем визначається як сума вартості технічного обслуговування наявних у житловому будинку (гуртожитку) внутрішньобудинкових систем.

Виктор Павлов, пенсионер

Фасад
Фасад здания
Номер
Номер гостиницы
Вход
Главный вход
Кафе-бильярд
Кафе-бильярд

© 2011 Гостиница "Лисичанск"
Карта сайта