Гостиница Лисичанск

Детальную информацию о номерах,
дополнительных услугах, условиях
бронирования и оптимальном маршруте
к гостинице можно узнать по номеру:

+38 (066) 822 88 28

Соціально-економічне становище Луганської області за січень–листопад 2012 року

Промисловість

У листопаді 2012р. порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2011р. індекс промислового виробництва становив відповідно 101,2% та 95,4%. За січень–листопад 2012р. обсяги продукції порівняно з відповідним періодом попе-реднього року знизилися на 7,0%. Спад випуску продукції спостерігався у більшості основних видів промислової діяльності.

Сільське господарство

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–листопад 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. збільшився на 1,5%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 4,0%, у господарствах населення – зменшився на 1,4%.

Капітальні інвестиції

За січень–вересень 2012р. підприємствами та організаціями Луганської області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5268,3 млн.грн. капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 29,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Будівельна діяльність

За січень–листопад 2012р. підприємствами області виконано будівель-них робіт на суму 1424,4 млн.грн., що на 13,0% менше порівняно з січнем–листопадом попереднього року. Скоротились обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з будівництва будівель і споруд, на 13,8%, установлення інже-нерного устатковання будівель і споруд – на 9,3%, підготовки будівельних діля-нок – на 2,3%. Разом з тим обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з завершення будівництва, зросли на 37,2%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі ста-новила 88,9%). Серед них зменшили обсяги робіт підприємства з будівництва місцевих і магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (на 59,5% і на 49,5% відповідно), доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (на 27,2%), інших будівельних робіт (на 20,0%), підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 16,6%). Водночас збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво будівель (на 0,2%).

За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 68,5% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (21,0% та 10,5% відповідно).

Транспорт і зв’язок

У січні–листопаді 2012р. підприємствами транспорту області перевезено 28,0 млн.т вантажів, що на 23,3% менше, ніж у січні–листопаді 2011р. Вантажо-оборот зменшився на 19,4% і становив 3776,0 млн.ткм.

Фінанси

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподатку-вання (крім сільськогосподарських підприємств) за січень–вересень 2012р. ста-новив 5316,3 млн.грн. збитку проти 993,6 млн.грн. за аналогічний період 2011р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 51,3%, отримано 1340,3 млн.грн. прибутку, що на 52,4% менше, ніж за січень–вересень 2011р.

Протягом січня–вересня 2012р. збитково працювало 48,7% підприємств, що на 4,2 відсоткового пункта більше, ніж у січні–вересні 2011р. Цими підпри-ємствами отримано 6656,6 млн.грн. збитків, що в 1,7 раза більше, ніж за відпо-відний період минулого року.

Найбільша кількість збиткових підприємств спостерігалось у таких видах економічної діяльності: будівництво (60,3% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (57,7%), діяльність готелів та ресторанів (55,6%).

Зовнішня торгівля товарами

У січні–жовтні 2012р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 3633,7 млн.дол. США та 3042,7 млн.дол. і зменшилися порівняно з січнем–жовтнем 2011р. на 32,4% та 34,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 591,0 млн.дол. (у січні–жовтні 2011р. також позитивне – 736,8 млн.дол.).

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оптова торгівля. Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–вересень 2012р. становив 14596,3 млн.грн. Обсяг оптового товарообороту порівняно з від-повідним періодом 2011р. збільшився на 2,8%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підпри-ємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2012р. становив 31402,1 млн.грн., що на 19,8% більше обсягу січня–листопада 2011р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 35,3%. В обороті організованих ринків 9,8% становив продаж сільськогоспо-дарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–листопад 2012р. становив 924,1 млн.грн. і проти січня–листопада 2011р. зменшився на 0,1%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–листопад 2012р. становив 12840,2 млн.грн., що у порівнянних цінах на 21,4% більше обсягу січня–листопада 2011р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у січні–листопаді 2012р. становив 99,9% (у січні–листопаді 2011р. – 105,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2,4%. Найсуттєвіше (на 26,7% та 23,4% відповідно) знизилися ціни на овочі та яйця. На 16,4% подешевшав цукор, на 12,0% − рис, на 11,5% – джеми, повидло, мед, на 8,5% – молоко, на 8,0% − продукти переробки зернових, на 4,4% – масло вершкове, на 4,2% – шоколад, на 3,7% – сир і м’який сир (творог), на 2,2% – їстівні тваринні жири, на 1,6% – сметана, на 1,5% – риба та продукти з риби, на 0,2% – кисломолочна продукція. Водночас на 5,1–0,7% подорожчали морозиво, маргарин, безалкогольні напої, сіль, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, фрукти, кондитерські вироби з цукру, олія соняшникова.

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

Фасад
Фасад здания
Номер
Номер гостиницы
Вход
Главный вход
Кафе-бильярд
Кафе-бильярд

© 2011 Гостиница "Лисичанск"
Карта сайта