Гостиница Лисичанск

Детальную информацию о номерах,
дополнительных услугах, условиях
бронирования и оптимальном маршруте
к гостинице можно узнать по номеру:

+38 (066) 822 88 28

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку цієї установи, на 1 грудня 2012р. становила 19,3 тис. осіб, що на 11,2% більше, ніж на 1 листопада 2012р. Із зазначеної кількості громадян більше половини (58,3%) становили жінки, понад третину – молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 92,8% незайнятих громадян, із них 71,8% отримували допомогу по безробіттю. Середбезробітних осіб кожний другий раніше займав місце робітника, кожен третій – посаду службовця, а кожний сьомий – місце, що не потребувало професійної підготовки.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 листопадом 2012р. збільшилася на 11,1% і на 1 грудня 2012р. становила 17,9 тис. осіб. Збільшенняобсягів зареєстрованого безробіття у листопаді 2012р. спостерігалось у більшості регіонів області і найсуттєвіше – у Станично-Луганському (на 52,3%), Сватів-ському (на 45,9%), Біловодському (на 40,1%), Новопсковському (на 34,4%) районах.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за листопад 2012р. становив 1,3% населення працездатного віку, що на 0,1 відсоткового пункта більше показника попереднього місяця.Зазначений показник у сільській місце-вості становив 2,5% сільського населення працездатного віку, а в міській – був на 1,4 відсоткового пункта нижчим і становив 1,1% міського населення працездат-ного віку. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Марків-ському (6,4%), Троїцькому (4,7%), Міловському (4,3%) районах, а найнижчий – у м.Луганськ, Краснодонському районі (по 0,5%) та Лутугинському районі (0,6%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), за повідомленнями підприємств, установ та організацій, у листопаді 2012р. зменшилася на 17,4% і на 1 грудня становила 2,9 тис. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакансій) кожне друге робоче місце передбачалося для робітників, кожне третє – для службовців, кожне п’яте – для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке у листопаді 2012р. перебувало на обліку державної служби зайнятості, порівняно з попереднім місяцем збільши-лося на 2 особи і становило 7 осіб на 1 вільне робоче місце (вакансію). За регіона-ми області зазначений показник коливався від 1 особи у м.Луганськ до 219 осіб у Марківському районі.

За сприяння державної служби зайнятості у листопаді 2012р. працевлашто-вано 2,7 тис. осіб, що на 36,4% менше, ніж у жовтні 2012р. Серед працевлашто-ваних незайнятих осіб жінки становили 47,2%, молодь у віці до 35 років – 50,7%, особи, які потребували особливого соціального захисту, – 9,6%. Рівень працевла-штування незайнятих громадян у листопаді 2012р. порівняно з жовтнем змен-шився на 6,6 відсоткового пункта і становив 11,1%.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у листопаді 2012р. на допомогу по безробіттю було витрачено 11,6 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впро-довж зазначеного місяця, становила 11,5 тис. осіб, або 64,4% від загальної кіль-кості тих, що мали статус безробітного на 1 грудня 2012р. Середній розмір допо-моги у листопаді 2012р. становив 1003,74 грн., що на 10,2% менше законодавчо встановленого з 1 жовтня 2012р. мінімального рівня заробітної плати (1118 грн.).

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

Фасад
Фасад здания
Номер
Номер гостиницы
Вход
Главный вход
Кафе-бильярд
Кафе-бильярд

© 2011 Гостиница "Лисичанск"