Гостиница Лисичанск

Детальную информацию о номерах,
дополнительных услугах, условиях
бронирования и оптимальном маршруте
к гостинице можно узнать по номеру:

+38 (066) 822 88 28

З метою захисту інтересів суб’єктів господарювання

Як повідомила стар­ший прокурор прокура­тури Сєвєродонецька Г.О. Новикова, з другого півріччя 2012 року у проку­ратурі міста забезпечено оперативне опрацювання теле­фонних повідомлень, які надійшли від підприємств та підприємців на телефон гарячої лінії прокуратури міста 4-04-77,4-30-53 щодо незаконного втручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання з боку контролюючих та пра­воохоронних органів. Усі звернення реєструються у журналі обліку карток на по­відомлення гарячої лінії.

З кінця 2012 року утворе­но спільну постійно діючу ро­бочу групу у складі праців­ників прокуратури Сєвєро­донецька, Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Лу­ганській області та Сєвєро­донецького МВ УСБУ в Луганській області. Мета її діяльності – забезпечення своєчасної та ефективної про­тидії фактам незаконного втручання у господарську діяльність та попередження тиску на суб'єкти малого та середнього бізнесу. Також з липня минулого року діє ана­логічна постійно діюча робо­ча група керівників контро­люючих органів.

Прокуратурою Сєвєродо­нецька у ході наглядової діяльності з питань додер­жання законодавства про ре­гулювання підприємницької діяльності проведено ряд пе­ревірок контролюючих органів. За їх наслідками внесено два акта реагуван­ня, за результатами розгля­ду яких до відповідальності притягнуто чотири посадових особи органів контролю.

Перевірки з аналогічних питань заплановані проку­ратурою у першому півріччі поточного року. Як підкрес­лила Г.О. Новикова, під час планування відповідних пе­ревірок органів контролю вра­ховуються факти посягань на інтереси суб’єктів господарю­вання.

https://avgroup.ru автобус на мест в аренду аренда автобуса на 30 человек.
Фасад
Фасад здания
Номер
Номер гостиницы
Вход
Главный вход
Кафе-бильярд
Кафе-бильярд

© 2011 Гостиница "Лисичанск"